V Košiciach sa uskutočnilo expo podnikateľov z južného Slovenska

V Košiciach sa uskutočnilo expo podnikateľov z južného Slovenska


V Košiciach sa uskutočnilo expo podnikateľov z južného Slovenska

"REŠTART - reštartuj!" Združenie maďarských podnikateľov z južného Slovenska zorganizovalo v Košiciach podnikateľské expo za účelom oživenia ekonomiky.


Košice tento rok dalo miesto podnikateľskej výstave, ktorá sa každoročne uskutočňovala ešte pred epidémiou, za účelom zapojiť podnikateľov z regiónu východného Slovenska do jeho ekonomického rozvoja. Prezident Združenia maďarských podnikateľov z južného Slovenska Tamás Iván na otvorení povedal, že ide o štvrtý ročník podnikateľského expa na južnom Slovensku. Prvé tri sa konali v Dunajskej Strede a teší ho, že na východ sa teraz dostalo veľa podnikateľov zo západného a stredného Slovenska, ako aj to, že na podujatie prišli aj východniari. Ako uviedol, uplynulé obdobie nebolo pre nikoho ľahké, no z ekonomického hľadiska boli v najťažšej situácii mikro a malí podnikatelia. Povedal, že v posledné mesiace k nám neboli láskavé, ale väčšina podnikateľov, ak im život postaví prekážku, tak ju preskočia, aj keď spadnú, stále sa postavia a idú ďalej. "Držme spolu, pretože môžeme zostať silní len spolu, môžeme prežiť iba ak zostaneme spolu," povedal.

Ekonomické posilnenie ako pilier budovania komunity


Predseda Strany maďarskej komunity Krisztián Forró, vyjadril radosť z toho, že expo sa konalo v Košiciach, keďže predchádzajúce vlády zanedbali južné a východné Slovensko, do regiónu sa neinvestovalo a toto podujatie napomáha k výmene skúseností, k získaniu kontaktov a k spolupráci. Ako povedal, jedným z najdôležitejších pilierov pre udržanie našej komunity je dobrá ekonomická situácia a toto podujatie ju pomôže posilniť. Generálny riaditeľ CED, stredoslovenskej sieti hospodárskeho rozvoja László Csík, vo svojom pozdrave uviedol, že posledné roky boli pre podnikateľov pravdepodobne tie najťažšie. „My z Maďarska chceme pomáhať Maďarom a podnikateľom za hranicami. V poslednej dobe sa snažíme pomáhať ešte viac. V roku 2020 poskytla maďarská vláda množstvo nástrojov, aby sme prežili toto ťažké obdobie. Ešte sa to neskončilo, ale naozaj dúfam, že už nebude pred nikým prekážka, ktorá by mu bránila prosperovať, “povedal.

Prednášky, B2B rokovania, súťaž vystavovateľov


Účastníci si mohli pozrieť výstavu každého podnikateľa a vypočuť si prednášky o reštarte po koronavíruse. V priebehu dňa zorganizovala CED stredoslovenská sieť hospodárskeho rozvoja, obchodné stretnutie. Gábor Mihók, regionálny zástupca CED, predstavil portfólio siete ekonomického rozvoja a nasledovala konzultácia a B2B rokovania. Výstavnú súťaž vyhrala spoločnosť Dental-Prim kft. Na záver podujatia vystúpil s prednáškou toxikológ Gábor Zacher s názvom Naše každodenné závislosti.

Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie

Facebook