Egy 2018 novemberi törvénymódosítás értelmében a cégjegyzékbe bejegyzendő tényleges tulajdonosnak minősül minden természetes személy, aki ténylegesen ellenőrzi az adott jogi személyt, vagy többségi befolyással rendelkezik abban, továbbá minden természetes személy, akinek érdekében végzi az említett entitás az üzleti tevékenységét.

A tényleges tulajdonosokat a cégjegyzékbe bejegyezni kötelesek azok a cégjegyzékbe bejegyezett jogi személyek (leginkább a gazdasági társaságok és a szövetkezetek), amelyek nem tartoznak a közszférához és nem is bocsátottak ki tőzsdei kereskedés tárgyát képező értékpapírokat.

A tényleges tulajdonosról bejegyzett adatok nem lesznek nyilvánosan elérhetőek (nem lesznek láthatók majd a www.orsr.sk oldalon vagy a cégkivonatban), illetve csak a kijelölt közhatalmi szervek részére (pl. pénzügyi rendőrség, a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Szlovák Nemzeti Bank, a Nemzetbiztonsági Hivatal, bíróságok, adóhivatal) lesznek elérhetőek.

A már meglevő cégek, amelyek 2018. október 31. előtt kerültek bejegyzésre a cégjegyzékbe, kötelesek a tényleges tulajdonosok bejegyzéséről gondoskodni legkésőbb 2019. december 31-ig. Ezzel egyidejűleg a törvény bevezeti a tényleges tulajdonosokról szóló adatok folyamatos frissítésének kötelezettségét is.

Amennyiben a tényleges tulajdonosok nem lesznek időben bejegyezve, akár 3.310 euróig terjedő bírság is fenyegetheti a vállalkozást.  

További információk ITT, a bejegyzéshez szükséges dokumentumok ITT találhatók.