A Sjáli Consulting s.r.o saját pör­kölésű kávéját kínálja, kávé­gépkölcsönzéssel, teljes kö­rű szolgáltatással kiegészítve. Kínála­tukban megtalálhatók az arabica, a ro­buszta keverékektől kezdve a 100%-os arabicán túl a saját márkás prémium­termék, exkluzív ajándékcsomagolás­ban. Ezek mellé igény szerint korszerű asztali kávégépet biztosítanak a legki­sebb fogyasztású ügyfélnek, vagy akár a nagykapacitású partnernek. Ezenkí­vül coffee cateringet is biztosítanak cé­gek, rendezvények számára. Sebő Évá­val, a cég társtulajdonosával és egyben ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Milyen indíttatásból kezdtél el vállal­kozni?

2004-ben kezdtem foglalkozni kávé­val. Először mint eladásért felelős mun­katárs, majd mint ügyvezető igazgató. 2010-ben kaptam lehetőséget üzlet­társsá válni.

Honnan indult a vállalkozás, és hol tart most?

Vállalkozásunk 2004-ben igazán az alapoktól indult. Az elsők között vol­tunk, akik a kávét szolgáltatással egy­bekötve kínálták. Mivel ez akkoriban még újdonság volt, megéltük annak jó és kevésbé jó oldalait. Nem kis feladat volt, hogy a kotyogót és a forrázott ká­vét leváltsuk frissen őrölt presszókávé­ra, egy addig ismeretlen üzleti kínálat­tal. Ennek az volt az előnye, hogy elég volt jót kínálni, jó feltételekkel. A kon­kurencia elhanyagolható volt, a lehető­ség pedig végtelen. „Csak” dolgozni kel­lett, és az eredmény gyorsan megmu­tatkozott. Időközben ez rengeteget vál­tozott. A kávéfogyasztási kultúra sokat fejlődött, a piacnak rengeteg szereplője lett. Ma már nem elég csak jól dolgozni, mindig valami újat, többet kell nyújtani az eredmény érdekében.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikerednek, milyen út vezetett ennek az eléréséhez?

Legnagyobb sikerünknek azt könyvel­ném el, hogy a nehéz 2008-as évben és azt követően is talpon tudtunk marad­ni. Ráadásul a sok-sok éves régi partne­reink mellett szép számban vannak új ügyfeleink. Mindezt csak úgy tudtuk el­érni, hogy a minőségi terméket színvo­nalas szolgáltatással kínáljuk.

Milyen nehézségekkel kell megküz­dened, hogyan oldottad meg őket?

Nehézség? Tudni kell rendszeresen megújulni, megtartva azt, ami jó. A leg­nagyobb akadály a rengeteg adminiszt­ráció, a nem vállalkozóbarát környezet.

Mi az, amit a legjobban szeretsz a vállalkozói életben?

Amit igazán szeretek, hogy a magam ura vagyok. Időben, pénzben, majd­nem mindenben. Kisgyermekes anya­ként nem könnyű egy vállalkozás veze­tése. Nagy előny ugyanakkor, hogy ma­gam irányíthatom a napok, a hetek me­netét. Amit leginkább szeretek, az új ötletek kitalálása, megvalósítása, főleg az olyanoké, amelyekkel segíthetünk is. Munkám jutalmaként említeném, hogy módomban áll számomra szimpatikus kezdeményezéseket támogatni. A kávé erre a célra tökéletesen megfelel.

Mi a jövőképed a vállalkozásodat il­letően?

Az elmúlt két év cégünk gépparkjának a megújításáról szólt. Mivel az 50 plu­szosok táborába tartozom, már túl va­gyok a „megváltom a világot” korsza­kán. Most a „segítek, ahol tudok” idő­szak áll előttem. Ebben a szellemben szeretném az elkövetkező időszakban az új lehetőségeinket kamatoztatni.