A hazai vállalkozó bizonyos feltételek teljesítése mellett nyújthat szolgáltatásokat az EU többi tagállamában is. Olyan szolgáltatásokról van szó, melyekhez a vállalkozó Szlovákiában váltott ki egyéni vagy más típusú vállalkozói engedélyt. Azért, hogy a vállalkozónak ne kelljen külföldi vállalkozói engedélyt is kiváltania, fontos a szolgáltatásnyújtási szándék ideiglenessége. Az „ideiglenesség“ fogalmát tagállamonként másképp értelmezik.

A célországban sokszor kötelező előre bejelenteni a szolgáltatásnyújtási szándékot egy a célországgal közös hazai hivatali ponton (vámhivatalok, minisztériumok, stb.). Ennek részletei szintén országonként változóak.

Amennyiben tehát a hazai vállalkozó külföldön is szeretne szolgáltatásokat nyújtani, megteheti ezt a hazai vállalkozói engedélyén keresztül, de utána kell járnia a kiválasztott ország erre vonatkozó szabályainak, mivel ezek eltérőek a különböző tagállamokban.

Részletesebb információk a https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/3077/category/zahranicny-obchod/article/poskytovanie-sluzieb-v-zahranici.xhtml hivatkozáson.

forrás: podnikajte.sk