Kovács József az érsekújvári HESTIA fürdőszoba-stúdió vezetője. A fürdőszoba az a hely, ahol a nap kezdődik és véget ér – állítja a vállalkozó.

Milyen indíttatásból kezdtél vállal­kozni?

Már iskoláskorom óta üzletelget­tem, életem részévé vált az adok-ve­szek-cserélek. 21 évesen váltottam ki először a vállalkozói engedélyem. Kez­detben műszaki cikkekkel, számítógé­pekkel kereskedtem Kürtön, aztán szer­számgépekkel, de folyamatosan keres­tem, mi az, ami igazán közel áll hoz­zám. Végül a fürdőszobák tervezésé­nél és berendezésénél kötöttem ki, ez az, ami kitölti a mindennapjaimat.

Honnan indult a vállalkozásod, és hol tart most?

2013-ban négy év szakmai tapasz­talat után döntöttem úgy, hogy önálló vállalkozásba kezdek. Két szakmabeli kollégám segítségével megnyitottuk az érsekújvári HESTIA fürdőszoba-stúdi­ót 96 m2 területen. A fő profilunk az ol­csó fürdőszobák megtervezése és be­rendezése volt. Öt év alatt folyamatos fejlesztéssel 300 m2-re növeltük a be­mutatótermünket, és a raktárunk kapa­citását is megháromszoroztuk. Azóta a termékkínálatunk is megváltozott, jó minőségű, középkategóriás termékek és márkás kiegészítők alkotják az ügy­feleink által is leginkább keresett kíná­latunkat. A tavalyi évtől ötfős csapattal dolgozunk, és a forgalmazáson kívül a fürdőszobák teljes körű felújítását is vállaljuk, az ezzel já­ró munkával együtt. Facebook-oldalun­kon szép számban gyűlnek az elkészí­tett fürdőszobák fotói.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikerednek, milyen út vezetett ennek az eléréséhez?

Amikor egy elégedett régi vásárló megjelenik egy rokonnal vagy baráttal, és kéri, hogy oldjuk meg az ő problémá­ját is, az többet ér minden fizetett rek­lámnál. Ez pedig a hosszú évek tisztes­séges munkájának az eredménye.

Milyen nehézségekkel kell megküz­dened, hogyan oldod meg őket?

Minden új fürdőszoba új kihívást je­lent. Kimegyünk a helyszínre, bemér­jük, az irodában 3D-ben megtervezzük, a vásárló igényei szerint a számára leg­megfelelőbb termékekkel berendez­zük, kiszállítjuk és beszereljük. Nehezí­ti a munkánkat, ha a vásárló már elő­re megvett vagy beszereltetett valamit, sokszor nem megfelelően. Szerencsé­re eddig minden hasonló problémát si­keresen megoldottunk.

Hogyan és milyen területeken képe­zed magad vállalkozóként? Van olyan képzés, könyv, amit jó szívvel tudnál ajánlani másoknak is?

Fontos, hogy ismerjük a terméket, amivel dolgozunk. A legtöbb informá­ciót a gyártónál kapjuk, ezért igyek­szem európai termékeket forgalmaz­ni, és meglátogatni a partnereket. Mar­keting, pénzügyek, valamint jogi és adóügyek terén is otthonosan moz­gok; ezeken a területeken a legtöbbet a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége egy-egy rendezvényén ta­nuljuk.

Mi az, amit a legjobban szeretsz a vállalkozói életben?

A szabadságot. Azt, hogy önálló dön­téseket hozhatok, és kiélhetem a kreati­vitásom. Arra viszont nagyon oda kell fi­gyelni, hogy a munka szeretete ne men­jen az egészség és a család rovására.

Mi a jövőképed a vállalkozásodat il­letően?

Szeretném évről évre növelni a fürdő­szoba-stúdiónk kapacitását, ezzel új munkahelyeket teremteni, esetleg egy hasonló boltot nyitni valamelyik szom­szédos járási városban.