Fiatal vállalkozók együttműködésének elősegítése a határmenti régióban – Podpora spolupráce mladých podnikateľov v prihraničnom regióne

Fiatal vállalkozók együttműködésének elősegítése a határmenti régióban – Podpora spolupráce mladých podnikateľov v prihraničnom regióne

(SK text nižšie):
HU: Az Abaúj Térségi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében a “Fiatal vállalkozók együttműködésének elősegítése a határmenti régióban” (azonosítási szám: SKHU/1901 FMP-E/1901/4.1/022) pályázat keretében 2021.08.14-én került megrendezésre Encsen az Agro napok.

Az eseményen termékbemutatók, mezőgazdasági gépek bemutatása, közösségi programok, koncertek kerültek megrendezésre.

A nap folyamán szakmai konferencia is színesítette a rendezvényt, az agrokonferencián helyi vállalkozók, vállalkozások, szakmai szervezetek magas színvonalú előadásait helyi és térségi vállalkozók, szakemberek hallgathatták meg.

Az esemény elérte a pályázatban megfogalmazott célokat, a közös kihívások közösen történő kezelése és közös megoldások gazdaság- és vállalkozásfejlesztés területén, amely összhangban van az Interreg céljaival.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Abaúj Térségi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
SK: Agro dni zorganizovala Abaujská regionálna nadácia pre rozvoj hospodárstva a podnikania v rámci projektu "Podpora spolupráce mladých podnikateľov v prihraničnom regióne" (identifikačné číslo: SKHU/1901 FMP-E/1901/4.1/022) dňa 14.08.2021 v Encsi.

Súčasťou podujatia boli ukážky výrobkov, poľnohospodárskych strojov, komunitné programy a koncerty.

Počas dňa sa konala odborná konferencia, na ktorej miestni a regionálni podnikatelia, podniky a profesijné organizácie predniesli kvalitné prezentácie.

Podujatie splnilo ciele stanovené vo výzve na predkladanie návrhov, a to spoločne riešiť spoločné výzvy a hľadať spoločné riešenia v oblasti hospodárskeho a podnikateľského rozvoja v súlade s cieľmi programu Interreg.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s podporou Európskej únie.

Abaúj Regionálne hospodárske a Nadácia pre rozvoj podnikania

Facebook