Patonyi Tamás a Web & Go marketingügynökség társalapítója. A cég portfóliójában az indoor és outdoor reklám, online marketing, valamint arculattervezés szerepel az ötlettől az előállításon keresztül a kivitelezésig.

Honnan indult a vállalkozásod és hol tart most?

Szerencsére egy gyerekkori bará­tom, Machala Zoli személyében ráta­láltam arra az emberre, aki úgy gon­dolkodott, mint én, így együtt alapí­tottuk a vállalkozást. A kezdetekhez viszonyítva, amikor csapatunk két fő­ből állt és bázisunk szüleim családi házának a pincéjében volt, hatalmas fejlődésen mentünk keresztül, röp­ke öt év alatt. Ez konkrétan hat állan­dó és három külső munkatársat, egy új, szakszerűen felszerelt, munkánk­hoz szükséges eszközökkel ellátott irodát és műhelyt jelent. Vállalkozá­sunk ezek mellett egy stabil arculat­tal rendelkező céggé nőtte ki magát, állandó stratégiával és kidolgozott know-how-val.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikerednek, s milyen út vezetett az el­éréséhez?

A siker számomra nem egy konkrét projekt megszerzése és annak sikeres lefolyása, hanem magának a cégnek a folyamatos bővülése és a megfelelő kollektíva kialakítása. Nagy siker, hogy egyre több visszatérő ügyféllel rendel­kezünk, egyre többen jutnak el hozzánk ajánlás útján. Ennek eléréséhez több­éves folyamatos munkára volt szük­ség. Természetesen voltak nagyon ne­héz időszakok is, de az idő mindig iga­zolta azt, hogy érdemes kitartani a cél­jainkért.

Milyen nehézségekkel kell megküz­dened?

Minden esetben arra törekszünk, hogy a már megszokott szintet bizto­sítsuk ügyfeleinknek, mind kommuni­kációban, mind a megvalósításban. Az ügyfeleink számának folyamatos növekedése mellett egyre nehezebb ezt tartani. Ennek érdekében próbál­juk csapatunkat is fokozatosan bőví­teni. Ezzel párhuzamosan állandóan fejlesztjük a cégünk technikai beren­dezéseit is.

Hogyan képezed magad vállalkozó­ként? Van olyan képzés, könyv, amit ajánlanál a többieknek is?

A szakágunkból kifolyólag állandóan figyeljük a trendeket és az éppen aktu­ális szemináriumokat, amelyeken lehe­tőség szerint igyekszünk ott lenni. Ha szükségesnek látjuk, bizonyos témakö­rökből képzést szervezünk a cégen be­lül. A motivációt nagyon fontos elem­nek tartom, mind a magán, mind az üz­leti életben, ezért az ezzel foglalkozó könyveket ajánlom mindenkinek.

Mi az, amit a legjobban szeretsz a vállalkozói életben?

Mindenképp az önállóságot, a kötet­lenséget, amit egy hétköznapi munka­hely nem tud biztosítani. Lehet, hogy furcsán hangzik, de azt is szeretem, hogy a döntéseimnek súlya van, és azo­kért vállalom is a felelősséget.

Mi a jövőképed a vállalkozásodat il­letően?

Hosszabb távú céljaim közt szere­pel olyan csapat létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy kizárólag a cég vezetésére koncentrálhassak. Fontos, hogy stabil megélhetést biztosítsunk az alkalmazottainknak, hogy dinami­kusak és piacképesek legyünk. Halad­ni szeretnénk az aktuális innovációs irányokkal, naprakészek lenni, stabil klientúrát kialakítani és a hosszú távú együttműködésekre alapozni. Az egyik legfontosabb, hogy olyan mun­kakörülményeket biztosítsunk az al­kalmazottainknak, amilyenekről én csak álmodoztam, amikor vállalkozni kezdtem.