Bartók Csongor 26 éves kreatív videókészítő, a Regfilm s.r.o. társtulajdonosa. Elsődleges szakterülete az esküvő, de otthonosan mozog a reklámfilm, dokumentumfilm vagy éppen a televíziós műsorgyártás területén is.

Milyen indíttatásból kezdtél vállal­kozni?

Úgy nőttem fel, hogy édesapám vállal­kozóként dolgozott, így bennem is meg­fogalmazódott, hogy én is így szeret­ném megkeresni a kenyérrevalót. A dip­lomám megszerzését követően társtu­lajdonosa lettem apám cégének, azóta családi vállalkozásként működünk.

Honnan indult, és hol tart a vállalko­zásod?

Mivel a cég már előttem is műkö­dött, máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést. Már tizenéves koromtól be­ugró operatőrként segítettem a Regfil­met. Nem igazán értettem a kamerák­hoz, de segítettem, ahogy tudtam. Egy­re jobban érdekelt a videózás, de nem volt saját kamerám, ezért igazából nem tudtam elmélyülni a gyakorlásban. Ab­ban viszont biztos voltam, hogy ez az, amivel foglalkozni szeretnék, így 22 évesen befektettem egy kínai koppin­tott akciós kamerába, amivel végigfor­gattam a nyári szünetet. Azt hiszem, ez alapozta meg azt a tudást, aminek kö­szönhetően ma boldogulok a piacon.

Még mindig a koppintott akciókame­rával dolgozol?

Nem, dehogyis. :) Azóta hála istennek technikailag is fejlődtem és fejlesztet­tem. Jelenleg a szakma egyik legnép­szerűbb kamerájával, egy Panasonic GH5-tel dolgozom. De megvan még a kínai akciós kamerám is. :)

Judit & Pali Wedding Film from Bartók Csongor Film on Vimeo.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikerednek, s milyen út vezetett ennek eléréséhez?

Nehéz egyet kiemelni. Ami máig meg­maradt bennem, az a három évvel ez­előtt elkészített első esküvői videóm, amely rögtön „felrobbantotta” az inter­netet. Rövid idő alatt több száz kedve­lés és temérdek pozitív hozzászólás érkezett, amelyek elismerően szóltak a munkámról. Akkor éreztem először, hogy talán értek valamihez.

Miért éppen esküvővideózás?

Nem az a fajta operatőr vagyok, aki egy hatalmas kamerával a vállán, vakí­tó lámpákkal és kígyózó kábelekkel pró­bál észrevétlen maradni a parkett köze­pén, majd elkészít egy négyórás eskü­vői videót. Szerintem pár percben ha­tékonyan, szépen és főleg kreatívan le­het összefoglalni az esküvő legszebb pillanatait. Úgy vélem, a szlovákiai piac is egyre nyitottabb erre, bár még mindig sokan ragaszkodnak a többórás verzió­hoz. De hogy miért éppen esküvői videó­zás? Mert ezzel közvetlenül tudok örö­met szerezni két embernek. Megörökít­ve életük egyik legfontosabb pillanatát, magam is részese lehetek a boldogsá­guknak. Amikor a munkámnak köszön­hetően élethűen visszakaphatják az es­küvőjük hangulatát, feleleveníthetik a legszebb pillanatokat a videót nézve – ez az, ami a leginkább motivál.

Milyen nehézségekkel kell megküz­dened, hogyan oldod meg őket?

Az egyik, hogy folyamatosan megtel­nek a külső merevlemezeim. Egy eskü­vő 600-700 GB-ot foglal el, minden es­küvőt két külső merevlemezen tárolok, így folyamatosan helyszűkében vagyok. Viszonylag egyszerű a megoldás: több és nagyobb kapacitású adathordozóra van szükség. A másik nehézség, amit már nem ilyen könnyű orvosolni, hogy ez szezonális munka. Ellentétben a déli országokkal, nálunk tavasztól őszig tart az szezon, így télen nincs munka. Ilyen­kor nagyobb részt vállalok a családi vál­lalkozásunk főbb tevékenységeiből.

Sonička & Michael Wedding Film from Bartók Csongor Film on Vimeo.

Hogyan és milyen területeken képe­zed magad vállalkozóként?

Rengeteg filmes szakember munkás­ságát követem, és máig hetente órákat töltök oktatóvideók nézésével. Azt hi­szem, nem túlzok, ha azt mondom, a tu­dásom legjavát a YouTube-ról szerez­tem. Kellő elszántsággal és nyitottság­gal mindent meg lehet tanulni, legalábbis ebben az iparban biztosan. A közösségi médián @bartokcsongorfilm néven va­gyok jelen, ha valaki kíváncsi a munkám­ra, vagy kérdése van, keressen bátran.

Mi a jövőképed a vállalkozásodat il­letően?

Minél több embernek szeretnék örö­met szerezni a munkámmal. Még sokat kell tanulnom, de úgy érzem, jó úton já­rok a kitűzött céljaim eléréséhez, aztán pedig jöhetnek az újabb célok.