MUDr. Kósa Karin komáromi fogorvosi rendelője magas minőségű fogászati beavatkozást nyújt kicsik és nagyok számára. Karin és kollégái számára fontos, hogy a rendelőben jól megférjen egymás mellett a profizmus és a barátságos, bizalmi légkör.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikerednek, milyen út vezetett ennek az eléréséhez?

Nagy sikerként élem meg, hogy bár a rendelő alig néhány hónapja működik, a naptárunk már júliusig be van telve. Re­mek érzés látni, hogy Komáromban ek­kora igény van az általunk nyújtott szol­gáltatásokra.

Milyen akadályokkal kell megküzde­ned, hogyan tudod kezelni a nehézsé­geket?

Kezdő vállalkozóként a legnagyobb kihívást a papírmunka és a bürokrácia jelentette. Ezeket a nehézségeket igye­keztem cégen belül delegálni a megfe­lelő személyeknek, én így teljes mérték­ben a munkámra összpontosíthatok.

Hogyan és milyen területeken képe­zed magad vállalkozóként? Van olyan képzés, könyv, amit ajánlani tudnál a többieknek is?

A fogorvoslás egy nagyon gyorsan fejlődő ágazat, ahol ugyancsak érvényes a mondás: aki kimarad, az lema­rad. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai továbbképzésekre, több je­lentős fogorvosi képzésen fogunk az ­idén is részt venni. A szakmai képzések új perspektívákat nyitnak meg a szá­munkra, amiket a gyakorlatban is hasz­nosítani tudunk. A vállalkozásom indí­tása előtt nagy hatással volt rám Jack Canfield A siker alapelvei című könyve. Ezt mindenkinek tudom ajánlani.

Mi a jövőképed a vállalkozásodat il­letően?

A rendelő 2019 januárjában nyitotta meg kapuit. Csapatunk jelenleg 4 tag­ból áll; két orvos fogadja a pácienseket. Szeretném, ha nagyobb orvosi csapat­tal tudnánk a jövőben együtt dolgozni. A szakmai munka minőségének növe­lése érdekében további, modern mű­szerekbe történő beruházásokat terve­zünk. Nem utolsósorban pedig szeret­nénk elindítani egy prevenciós progra­mot a környékbeli magyar iskolák és óvodák számára a helyes fogápolással kapcsolatosan.