O nás

Združenie Maďarských Podnikateľov na Slovensku od roku 2016 buduje maďarskú podnikateľskú komunitu na Slovensku. Odvtedy sa do iniciatívy zapojilo takmer 1000 podnikateľov z celého južného Slovenska.

Úlohy a ciele združenia sú:
1. Združovať, spájať a podporovať mladých maďarských podnikateľov na Slovensku
2. Zvyšovať konkurencieschopnosť a efektívnosť podnikateľov, odborný rozvoj
3. Pomôcť ľuďom, ktorí chcú začať podnikať, zvyšovať ich sieťový kapitál prostredníctvom poradenských programov, rozširovania vedomostí, informovania o aktualitách, obchodných stretnutí.

Združenie plní svoje úlohy a dosahuje svoje ciele prostredníctvom organizovania programov, ako sú regionálne klubové stretnutia, raňajky pre podnikateľov, súťaž Podnikateľ roka, mentoringový program, konferencia Začni múdro, kampaň Miluj svoju krajinu, VIP program a, samozrejme, Podnikateľské Expo. Okrem toho môže každý po jednoduchej registrácii na webovej stránke združenia (www.vallalkozzokosan.sk) využívať poradenské programy alebo kontaktovať ktoréhokoľvek z podnikateľov, ktorí sa do združenia zapojili.

Naša organizácia má kontakty s viacerými podnikateľskými združeniami Karpatskej kotliny, ktoré môžu podnikatelia využiť pri expanzii do zahraničia. Naším cieľom je poskytnúť podnikateľom čo najviac odborných znalostí a možnosť na rozširovanie báze obchodných kontaktov. Preto sme založili združenie a na dosiahnutí vytýčeného cieľa pracujeme každý deň.

Kto sme?

Združenie maďarských podnikateľov na Slovensku od roku 2016 buduje maďarskú podnikateľskú komunitu na Slovensku. Medzitým sa do iniciatívy zapojilo takmer 1000 podnikateľov

Naše poslanie

Podporovať mladých maďarských podnikateľov na Slovensku. Týmto spôsobom sa zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektívnosti podnikateľov, odborný rozvoj

937 

členov

V uplynulých rokoch sa združenie naďalej rozvíjalo a rástlo. Podnikatelia, ktorí sa k nám pridávajú, sa navzájom líšia miestom sídla, činnosťou či veľkosťou. Preto sa snažíme vytvárať profesionálne väzby medzi skúsenejšími, úspešnými podnikateľmi a mladšou generáciou nových podnikateľov, z ktorých môžu profitovať obaja.

Sektor MSP (malých a stredných podnikov) sa na Slovensku podieľa pomerom 53 % na zamestnanosti a tvorí viac ako 30 % HDP. No nielen ekonomické argumenty legitimizujú existenciu podnikateľského združenia. Na južnom Slovensku máme aj inú misiu. Okrem ekonomického posilnenia našich regiónov musíme udržať našu komunitu, ponúknuť tu žijúcim ľuďom perspektívu do budúcnosti a zachovať jazyk a kultúru tejto komunity. Podnikatelia sú hrdinami nášho každodenného života. Veríme, že naša komunita bude schopná udržať tisíce takýchto hrdinov doma, na našej rodnej zemi.

Tamás Iván
predseda
Združenie Maďarských Podnikateľov na Slovensku